O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Představení MŠ

 

Budova MŠ Pionýrská

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

odloučené pracoviště Školní 2

 

Vítáme vás na webových stránkách mateřské školy.                              

 

Název školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 odloučené pracoviště Školní 2

Identifikátor: 600 130 967

IČO: 60780517

Statutární zástupce: Ivana Mikesková 

Zástupce ředitele: Ivana Dušková

Vedoucí Školní jídelny při ZŠ Bruntál, Školní 2:                           Zdeňka Duhajská

Zřizovatel: Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál

Právní forma: příspěvková organizace

Telefon: 739 012 480, 553 821 191

Email: mspetrin@seznam.cz

Web: http://www.msbruntal.cz

Provozní doba: 6.00  -  16.00 hodin

Počet tříd odloučené pracoviště Školní 2: 3 třídy (z toho 1 logopedická)

Kapacita MŠ je 64 dětí. Ve školním roce 2019/2020 je kapacita MŠ naplněna.

 

 

Informace o škole

Mateřská škola je nejnovější mateřskou školou ve městě. Je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9, s níž v nedaleké blízkosti sousedí.                       

Funguje dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., jako škola s celodenním provozem a je součástí školní vzdělávací soustavy. Škola je typizovaným zařízením pro předškolní vzdělávání dětí.Vznikla ke dni 1. 9. 2014 a nachází se v přízemních prostorech budovy Centra vzdělávání a volného času v Bruntále.

V mateřské škole jsou zřízeny 3 třídy, které navštěvují děti ve věku 4 - 6 let. Logopedická třída Včelky se naplňuje do počtu 14 dětí. Motýlci mají věkově smíšenou třídu a k Beruškám chodí děti 5-6 leté, které v dalším školním roce půjdou do školy.

Cílem školy je poskytovat rodičovské veřejnosti kvalitní služby při výchově a vzdělávání jejich dětí. Pedagogové se ve svých třídních vzdělávacích programech zaměřují na všestranný a harmonický rozvoj všech dětí s prvky individuálního přístupu. Úsilím pracovníků Mateřské školy je vytvoření prostředí, kde budou děti šťastné. Řídíme se heslem: "spokojené dítě = spokojený rodič". 

Škola disponuje poměrně rozlehlými prostory, přizpůsobené požadavkům a potřebám dětí předškolního věku. Uspořádání tříd vyhovuje nejrůznějším skupinovým, ale i individuálním činnostem dětí. Třídy jsou vybaveny dětským typizovaným nábytkem, hudebními, sportovními, výtvarnými a vzdělávacími pomůckami.                    Stravování dětí zajišťuje Školní jídelna Základní školy Bruntál, Školní 2. Svačiny jsou dětem podávány ve třídách, oběd  v samostatné jídelně určené pro děti mateřské školy, která se nachází v 1. poschodí budovy.

Děti tráví čas určený k pobytu venku na školní zahradě MŠ, kde mají k dispozici bohatou různorodou nabídku hraček, průlezek, houpaček, pískoviště a nově upravené terasy s interaktivními prvky. Pitný režim na zahradě je zajištěný nově vybudovaným pitkem pro děti. Využíváme i zrekonstruované hřiště ZŠ.

Mateřská škola je umístěna v prostorách budovy Centra vzdělávání a volného času, kde se dále nachází Základní škola, Knihovna a Středisko volného času. Naskýtá se nám nepřeberná možnost různorodých aktivit a spolupráce s jednotlivými subjekty.

Věříme, že veřejnosti naše nová mateřská škola již není neznámá a že si do ní najdou cestu rodiče a děti ze širokého okolí. Třeba už jen proto, že předškolní docházka dětí může plynně navázat na docházku školní v rámci jedné budovy.