O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Dokumenty

Dokumenty :


Školní vzdělávací program
Školní řád
Organizace dne v MŠ
Odkaz na inspekční zprávy mateřské školy
Informace o stanovení výše úplaty
Zveřejňované informace - rozpočet MŠ
Projekt - Šablony II
Formulář pro vyjádření lékaře
Preventivní opatření- vstup cizích osob do MŠ
Přihláška ke stravování
Schválené rozpočty a SDV PO
Žádost o přijetí dítěte do jiné MŠ o prázdninách
Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Čestné prohlášení k očkování dítěte
Informace k přijímacímu řízení - šk. rok 2020/2021
Čestné prohlášení - virové infekční onemocnění