O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Stravování

Základní škola Bruntál, Školní 2 –

Školní jídelna

 

Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2016 lze stravné platit pouze bezhotovostní formou, převodním příkazem

na účet Základní školy Bruntál, Školní 2.

 

Číslo účtu: 153 151 651/0300, vedený u ČSOB Bruntál

 

Konstantní symbol pro placení převodním příkazem je:               558

 

Variabilní symbol (pořadové číslo strávníka):                          přiděleno     

 

Zpráva pro příjemce (příjmení  dítěte):                                                  

Žádáme Vás o zavedení trvalého příkazu pro platbu stravného.

 

Variabilní symbol a zpráva pro příjemce jsou povinné údaje, které slouží pro správnou identifikaci platby. Platba bude splatná do 22. dne v měsíci na další měsíc (tzn. platba na září 2016 bude splatná do 22. srpna 2019). Vyúčtování stravného proběhne v měsíci srpnu.

 

Výše stravného:

Děti 3- 6 let

Přesnídávka                9,- Kč

Oběd                          21,- Kč

Svačina                        8,- Kč

Polodenní  strava      30,- Kč/ den               měsíčně 660,- Kč

 Celodenní strava  38,- Kč /den           měsíčně 836.- Kč

 

 Děti 7 let – s odkladem povinné školní docházky

Přesnídávka               10,- Kč

Oběd                           23,- Kč

Svačina                         8,- Kč

Polodenní strava        33,- Kč / den            měsíčně 726,- Kč

Celodenn strava     41,- Kč / den        měsíčně 902,- Kč

 

Případné informace Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 553 821 171 nebo od 1. 9. 2019 v kanceláři vedoucí ŠJ.

 Školní jídelna při ZŠ Bruntál, Školní 2 využívá informační systém pro objednávání a odhlašování stravy, www.strava.cz. V případě Vašeho zájmu Vám budou přidělena přístupová hesla.

 vedoucí ŠJ