O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Stravování

Základní škola Bruntál, Školní 2 –

Školní jídelna

 

Vážení rodiče,

 

od 1. 9. 2016 lze stravné platit pouze bezhotovostní formou, převodním příkazem

na účet Základní školy Bruntál, Školní 2.

 

Číslo účtu: 153 151 651/0300, vedený u ČSOB Bruntál

 

Konstantní symbol pro placení převodním příkazem je:               558

 

Variabilní symbol (pořadové číslo strávníka):                                 přiděleno     

 

Zpráva pro příjemce (příjmení  dítěte):                                                  

Žádáme Vás o zavedení trvalého příkazu pro platbu stravného.

 

Variabilní symbol a zpráva pro příjemce jsou povinné údaje, které slouží pro správnou identifikaci platby. Platba bude splatná do 22. dne v měsíci na další měsíc (tzn. platba na září 2016 bude splatná do 22. srpna 2019). Vyúčtování stravného proběhne v měsíci srpnu.

 

Výše stravného – určete prosím:

*děti do 6 let

 celodenní stravné 33,- Kč

 polodenní stravné 26,- Kč 

Předpis pro celodenní stravné 660,-Kč měsíčně.

Předpis pro polodenní stravné 520,-Kč měsíčně.

 

*děti 7 let – s odkladem školní docházky

 celodenní stravné  36,- Kč

 polodenní stravné 29,- Kč

Předpis pro celodenní stravné 720,-Kč měsíčně.

Předpis pro polodenní stravné 580,-Kč měsíčně.

 

Případné informace Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 553 821 171 nebo od 1. 9. 2019 v kanceláři vedoucí ŠJ.

 Školní jídelna při ZŠ Bruntál, Školní 2 využívá informační systém pro objednávání a odhlašování stravy, www.strava.cz. V případě Vašeho zájmu Vám budou přidělena přístupová hesla.

 vedoucí ŠJ