O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Plán akcí

Plánované mimoškolní akce a činnosti mateřské školy ve školním roce

2020/2021 pro děti, děti a rodiče, veřejnost

 

Září - Říjen:

Třídní schůzka pro rodiče k zahájení školního roku. 

Zahájení spolupráce se ZŠ Školní 2 - předčítání pohádek žáků ZŠ dětem v MŠ před spaním - pravidelně každé pondělí .

Těšíme se do školy - společné malování dětí z MŠ a ZŠ (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Výlet do přírody společný pro všechny děti – sběr přírodnin.

Drakiáda (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Opékání brambor na zahradě MŠ (spolupráce se ZŠ).

Sférické kino

Divadlo Krejčík Honza.

Šachový kroužek.

Začíná projekt IROP ve spolupráci se ZŠ.

 

Listopad - Prosinec:

Uspávání skřítků – individuálně ve třídách.

Podzimní tvoření a lampionový průvod s rodiči.

Saunování.

Den dýní - strašidelný rej (spolupráce se ZŠ Školní 2).

S lampiony za strašidly – večerní průvod s lampiony do parku - akce pro rodiče s dětmi pořádaný ZŠ.

Čertovský rej s mikulášskou nadílkou.

Vystoupení dětí pro rodiče - vánoční besídky.

Vánoční jarmark - akce pro rodiče a děti (spolupráce se ZŠ Školní).

 

 Leden - Únor:

Sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Lyžařská školička

Beseda pro rodiče předškoláků na téma "Školní zralost" -  Mgr. Zdenka Malá.

Plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů.

Divadelní představení:

 

Březen - Duben:

Šetření předškoláků žádajících o odklad školní docházky v PPP Bruntál nebo SPC Bruntál.

Karneval pořádaný školní družinou.

Vynášení paní Zimy - vítání Jara.

Mami, tati, najdi si mě - akce pro rodiče s dětmi (spoupráce se ZŠ Školní 2).

Velikonoční tvoření (spolupráce se ZŠ).

Velikonoce na Zámku - vystoupení dětí, výstava výrobků.

Den Země v parku.

Návštěva Hasičské zbrojnice.

Návštěva 1. tříd základních škol (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Zápis do ZŠ

 

Květen - Červen:

Den otevřených dveří v MŠ.

Petrinský labyrint - spolupráce se školní družinou.

Zápis do MŠ.

Fotografování - společná fotografie tříd, tablo předškoláků.

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ.

Návštěva Zámku, zámecké zahrady - individuálně po třídách.

Vycházka do přírody společná pro všechny děti - hledání pokladu (hra Šipkovaná).

Oslava Dne dětí na školní zahradě.

Výlet.

Rozloučení a slavnostní vyřazení předškoláků.

 

 

Dle možností a nabídky:

- návštěva divadla, kina, výstav apod.

- účast na soutěžích (vědomostních, výtvarných, hudebních, tělovýchovných, ekologických       apod.)

- akce a spolupráce se Střediskem volného času.

- spolupráce s Policií, Hasiči, Záchranáři, Červeným křížem, Besipem

- akce a spolupráce s knihovnou

- akce a spolupráce se zámkem

- spolupráce se ZUŠ

- cílená spolupráce se ZŠ Školní 2 a družinou