O nás Zaměstnanci Třídy Aktuality Plán akcí Dokumenty Stravovani Jídelníček Informace Fotogalerie Videogalerie Kontakt Na druhý web Menu
Plán akcí

Plánované mimoškolní akce a činnosti mateřské školy ve školním roce

2019/2020 pro děti, děti a rodiče, veřejnost

 

Září - Říjen:

Třídní schůzka pro rodiče k zahájení školního roku. 

Zahájení spolupráce se ZŠ Školní 2 - předčítání pohádek žáků ZŠ dětem v MŠ před spaním - pravidelně každé pondělí .

Těšíme se do školy - společné malování dětí z MŠ a ZŠ (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Výlet do přírody společný pro všechny děti – sběr přírodnin.

Drakiáda (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Opékání brambor na zahradě MŠ (spolupráce se ZŠ).

Dravci Vancoš.

Máme rádi zvířata - projekt.

Divadlo Tůdle Nůdle.

Vanda a Standa - hygiena při stravování.

Zapojení do  výroby nejdelšího dračího ocasu a  pokus o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů - pořádá Vrbno.

Šachový kroužek.

Začíná projekt IROP ve spolupráci se ZŠ.

 

Listopad - Prosinec:

Uspávání skřítků – individuálně ve třídách.

Podzimní tvoření a lampionový průvod s rodiči.

Saunování.

Den dýní - strašidelný rej (spolupráce se ZŠ Školní 2).

S lampiony za strašidly – večerní průvod s lampiony do parku - akce pro rodiče s dětmi pořádaný ZŠ.

Čertovský rej s mikulášskou nadílkou.

Vystoupení dětí pro rodiče - vánoční besídky.

Vánoční jarmark - akce pro rodiče a děti (spolupráce se ZŠ Školní).

 

 Leden - Únor:

Sportovní dopoledne v tělocvičně ZŠ (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Lyžařská školička

Beseda pro rodiče předškoláků na téma "Školní zralost" -            Mgr. Zdenka Malá.

Kouzelník Reno - spolupráce se školní družinou.

Plavecký výcvik pro předškoláky pod vedením instruktorů.

Divadelní představení: O statečné Káče. Zimní královna.

 

Březen - Duben:

Šetření předškoláků žádajících o odklad školní docházky v PPP Bruntál nebo SPC Bruntál.

Karneval pořádaný školní družinou.

Vynášení paní Zimy - vítání Jara.

Mami, tati, najdi si mě - akce pro rodiče s dětmi (spoupráce se ZŠ Školní 2).

Velikonoční tvoření (spolupráce se ZŠ).

Velikonoce na Zámku - vystoupení dětí, výstava výrobků.

Den Země v parku.

Návštěva Hasičské zbrojnice.

Návštěva 1. tříd základních škol (spolupráce se ZŠ Školní 2).

Muzikál "Malý princ".

Zápis do ZŠ

 

Květen - Červen:

Den otevřených dveří v MŠ.

Petrinský labyrint - spolupráce se školní družinou.

Zápis do MŠ.

Fotografování - společná fotografie tříd, tablo předškoláků.

Vystoupení dětí pro rodiče v MŠ.

Návštěva Zámku, zámecké zahrady - individuálně po třídách.

Vycházka do přírody společná pro všechny děti - hledání pokladu (hra Šipkovaná).

Oslava Dne dětí na školní zahradě.

Výlet.

Rozloučení a slavnostní vyřazení předškoláků.

 

 

Dle možností a nabídky:

- návštěva divadla, kina, výstav apod.

- účast na soutěžích (vědomostních, výtvarných, hudebních,       tělovýchovných, ekologických apod.)

- akce a spolupráce se Střediskem volného času.

- spolupráce s Policií, Hasiči, Záchranáři, Červeným křížem,     Besipem

- akce a spolupráce s knihovnou

- akce a spolupráce se zámkem

- spolupráce se ZUŠ

- cílená spolupráce se ZŠ Školní 2 a družinou